آشغالگیر ،پکیج فاضلاب،تصفیه فاضلاب

[fusion_text] آشغالگیر ،پکیج فاضلاب،تصفیه فاضلاب اولین قدم در تصفیه فاضلاب ،جدا سازی یا کم کردن ذره های جامد درشت است.  روش متداول گذارندن فاضلاب خام از شبکه آشغالگیرهای میله ای وتوری است. آشغالگیر اولین واحد عملیاتی در تصفیه خانه فاضلاب ب…

سیستم تصفیه پساب کارواش

[fusion_text] سیستم تصفیه پساب کارواش تاثیرات آلودگی ناشی از کارواش  آلودگی ناشی از فعالیت کارواش‌ها، با غلظت و تنوع بالای آلودگی‌ها تاثیرات پیچیده‌ای بر منابع پذیرنده پساب دارد. بدون اغراق می‌توان گفت آلودگی حاصل از یک واحد کارواش از یک مجتمع ۲هزا…

مهمترین مواد منعقد کننده در فاضلاب

[fusion_text] مهمترین مواد منعقد کننده در فاضلاب،مراحل تصفیه فاضلابها : مراحل تصفیه فاضلابها (پکیج فاضلاب): هدف از تصفیه فاضلاب ۱- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم ۲- پاک نگهداری محیط زیست ۳- بازیابی فاضلاب ۴-تولید کود طبیع…

دستگاه تصفیه آب شیرین کن برای گلخانه 

[fusion_text] دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس آب شیرین کن برای گلخانه    مزایای استفاده دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن در مصارف مختلف کشاورزی و گلخانه • افزایش نفوذپذیری آب درخاک • کاهش مصرف سموم وکودهای شیمیایی • زودرس شدن …

پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب پکیج فاضلاب

[fusion_text] پکیج های پیش ساخته تصفیه فاضلاب-پکیج فاضلاب فاضلاب های تولیدی شامل فاضلاب های بهداشتی و صنعتی می باشند. این نوع فاضلاب ها حاوی آلودگی های مختلفی چون آلوودگی های بیولوژیکی و میکروبی می باشند که در صورت تخلیه به محیط زیست…

فروشنده مواد شیمیایی معدنی

مواد شیمیایی مواد شیمیایی ، موادی‌اند که ترکیبی خاص دارند. شیمی‌دانی به نام جوزف پراست مفهوم مواد شیمیایی را در سده ۱۸ پس از آزمایش‌ها و کار روی ترکیباتی مانند مس کربنیت بکار برد. او نتیجه گرفت همهٔ نمونه‌ها از یک ترکیب، یک نوع ساختمان دارند و ای…

انواع روش تصفیه فاضلاب

انواع روش تصفیه فاضلاب-پکیج فاضلاب دی اریتور (Diaerator) اکثر صنایع تولیدی به تناسب تولیدات خط از واحدهای مختلفی استفاده می کنند که عبارتند از دیگ های بخار –سیستم های حرارتی و برودتی و …لذا کیفیت و کمیت آب ورودی به سیستم باید دارای کیفیت قابل ق…

PH اسید و باز

PH اسید و باز در جهان میلیون‌ها ماده‌ی شیمیایی وجود دارد. بعضی از آنها دارای خاصیت اسیدی و بعضی دیگر دارای خاصیت بازی هستند. اسیدها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروژن (+H) آزاد می کنند. بازها موادی هستند که در ترکیب با آب یون هیدروکسید (-OH…

بازدارنده‌های رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار

[fusion_text] بازدارنده‌های رسوب و خوردگی در دیگ‌های بخار رسوب گذاری در دیگ های بخار آب های طبیعی در اثر تبخیر رسوباتی را بر جای می گذارندکه در دیگ های بخار موجب بروز مشکلاتی می گردند.همچنین این گونه آب ها می توانند خوردگی سطوح دیگ های بخار را …

اولترافیلتراسیون

[fusion_text] سیستــــم های  اولتــــرافیلتـــــراسیــــــون (Ultrafiltration) اولترافیلتراسیون Ultrafiltration تکنولوژی جداسازی توسط ممبرین است که بر مبنای غشای نیمه تراوا جهت جداسازی محلول های حاوی ترکیبات مفید و غیرمفید به کار برده می ش…

پکیج‌های چربی‌گیر DAF

[fusion_text] پکیـــــج‌های چــــــربــــــی‌گیـــــــر DAF شناورسازی به کمک هوای فشرده (DAF) یکی از پروسه های مهم تصفیه آب، پساب و فاضلاب های صنعتی می باشد که باعث زلال شدن پساب و فاضلاب به علت حذف انواع آلاینده های معلق از آن مانند روغن…

پکیج‌های بیوراکتور بستر متحرک MBBR

[fusion_text] پکیـــج‌های بیـــــوراکتـــــور بستــــــر متحـــــرک (MBBR) راکتور بستر متحرک با هدف افزایش کارایی فرایند هوادهی ابداع گردیده است. در این روش با استفاده از پرکنهای(Packing) ویژه سطح هوادهی به شدت افزایش مییابد. سیستم هوادهی عمقی ب…

پکیج‌های بیوراکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

[fusion_text] پکیج‌های بیوراکتور ناپیوسته متوالی (SBR) پکیج های SBR شرکت آب پاک سازان بر اساس فرایند لجن فعال طراحی و ساخته می‌شوند. در این پکیج‌ها مخزن هوادهی، ته نشینی و لجن خروجی جهت کاهش سطح مورد نیاز نصب پکیج، ترکیب می‌شوند.شرکت آب پاک سازان توان…

پکیج‌های تصفیه فاضلاب MBR

[fusion_text] پکیــــج‌های تصـــــفیه فاضـــــــلاب MBR بیوراکتور غشایی (MBR) یکی از مدرنترین سیستم‌های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است که در آن به جای استفاده از مخازن ته‌نشینی ازتکنولوژی میکروفیلتراسیون جهت جداسازی لجن از آب استفاده می‌گردد. با…

پکیج‌های هوادهی گسترده EAAS

[fusion_text] پکیـــــج‌های هوادهـــــی گستـــــــــرده EAAS یکی از اصلی ترین فرآیند های تصفیه بیولوژیکی هوازی، فرایند لجن فعال می باشد که در حال حاضر به عنوان متداولترین فرایند برای تصفیه بیولوژیکی فاضلابهای شهری و صنعتی استفاده می شود. از …

سپتیک تانک ها

[fusion_text] سپتیک تانک ها      سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیک…