شستشودهنده‌های ممبران

بطور کلی هرگاه TDS نسبت به نرمال شده محصول خروجی 10 درصد و یا مقدار افت فشار آن حدود 15 درصد نسبت به ابتدای راه اندازی، افزایش یابد شستشوی ممبرین‌ها ضروری می‌گردد که این وضعیت در دستگاه هایی که در شرایط عادی کار می کنند معمولا هر 3 تا 4 ماه یک بار به وجود می‌آید. به این منظور دو محلول اسیدی (جهت از بین بردن رسوبات معدنی و اکسید فلزات) و قلیایی (جهت حدف رسوبات سولفات، سیلیکا، فیلم‌های میکروبی و مواد آلی) مطابق مشخصات جدول زیر ارایه گردیده است: